.

#51751 Begär omprövning av citatet + 23 - Favoriter 3 Visa Kommentarer 7 Mer info
<@fenrus> alltså, när diskussionerna handlar om POSIX med tjejerna vet man att man har kommit rätt.