.

#52205 Begär omprövning av citatet + 150 - Favoriter 13 Visa Kommentarer 5 Mer info
<@mewmin> ja, man har ju typ nästan kört en kristus här
<@mewmin> supit så hårt att man tar tre dagar på sig att återuppstå