.

#5361 Begär omprövning av citatet + 6 - Favoriter 1 Visa Kommentarer 0 Mer info
<iN-zekeke> - Huvuddatorn Viki säger i filmen att "för samhällets bästa måste en del friheter och en del mänskligt liv offras".
<iN-zekeke>   Det låter Bushskt.
<iN-zekeke>   - Ha, ha. Exactly! Det är så vackert om du fattar och vet var den repliken kommer ifrån. Det är en kommentar till det som pågår just nu.
<iN-zekeke> djupa grejer dendär i robot