.

#5460 Begär omprövning av citatet + 10 - Favoriter 3 Visa Kommentarer 1 Mer info
<DjuDju> primitva funktionen till sin 2x är = -cos2x visst?
<@HellMagic> näe
<@HellMagic> du glömme inre derivatan
<@HellMagic> +r
<DjuDju> vad används r till i detta fallet?