.

#54645 Begär omprövning av citatet + 237 - Favoriter 15 Visa Kommentarer 1 Mer info
< kaliman> jeppe: tycker vi borde starta upp riksförbundet för motivationshandikappade
< kaliman> fast, orka