.

#5538 Begär omprövning av citatet + 15 - Favoriter 0 Visa Kommentarer 0 Mer info
<groJJen> Har fått brev från bredbandsbolaget.... ska jag nappa tycker du...????
<MaxHeadroom> adsltjänst?
<groJJen> tror att det är det...
<MaxHeadroom> jag antar att det är det. Jag vet inte, det kostar väl ungefär lika mycket antar jag.
<groJJen> de lovar 10mb men jag vet inte vad det är...
<MaxHeadroom> ring å fråga vad 10mbit är då