.

#56294 Begär omprövning av citatet + 29 - Favoriter 3 Visa Kommentarer 0 Mer info
simon: vi kraschade deras datorer med flatout
jesper: lol
simon: vi körde flatout derby 7 pers, man ska bara krascha sönder varandra
simon: börjar i en cirkel
simon: alla bara körde rakt fram
simon: så att alla kraschade in i varandra samtidigt
simon: alla 7 skärmarna blev helt svarta när vi nuddade varandra