.

#5721 Begär omprövning av citatet + 56 - Favoriter 3 Visa Kommentarer 0 Mer info
<Psionicist> Måste vart en socialdemokrat som kom på uttrycket "skatta dig lycklig"