.

#58561 Begär omprövning av citatet + 222 - Favoriter 5 Visa Kommentarer 10 Mer info
<Fagen> När gick tatueringar, klamydia och ett rotlöst kringflackande i världen från att vara något förbehållet sjömän och karnevalsarbetare till att bli ett naturligt inslag i en svensk tonårsuppväxt?