.

#5914 Begär omprövning av citatet + 41 - Favoriter 2 Visa Kommentarer 0 Mer info
<@tottet> jag fick igen min sista lab jag har kvar till examen
<@tottet> det är fel på en uppgift i den
<@tottet> så nu är jag 1/5 av 1/3 av 1/4 av 1/2 p från examen
<@tottet> undras om den serien nånsin konvergerar i min livstid dock