.

#59732 Begär omprövning av citatet + 165 - Favoriter 10 Visa Kommentarer 6 Mer info
<Gehennah> btw gpq, till dig går det inte att säga nåt som inte bjuder in till, eller åtminstone föranleder motargument
<gpq> det går det visst