.

#60245 Begär omprövning av citatet + 5 - Favoriter 1 Visa Kommentarer 2 Mer info
<sirf> polyfiller: du vet väl vad alla subversion-användare måste ha innan de gifter sig?
<polyfiller> berätta
<sirf> svnsexa!