.

#60436 Begär omprövning av citatet + 187 - Favoriter 10 Visa Kommentarer 1 Mer info
<@pjocke> Jag ska öppna en vapenbutik
<@pjocke> Som ska heta HANDELDSBODEN