.

#60482 Begär omprövning av citatet + 126 - Favoriter 4 Visa Kommentarer 1 Mer info
< herj> det är ju alltid bassisten som får tjejerna... det borde ju betyda att kontrabassisten får alla killarna...