.

#60489 Begär omprövning av citatet + 103 - Favoriter 3 Visa Kommentarer 2 Mer info
<ors> Di leva borde sälja sina album som cd-rw så att man kan ha nytta av skivorna sen