.

#60769 Begär omprövning av citatet + 47 - Favoriter 6 Visa Kommentarer 1 Mer info
<stevebc> Vad kallas sjukdomen när man värdesätter sin egen dator högre än ett svältande barn?
<rajjan_dammits> WoW?