.

#60929 Begär omprövning av citatet + 46 - Favoriter 1 Visa Kommentarer 0 Mer info
<xintron> av någon anledning har jag ordet "LIGGA?" skrivet i vänstra handen och "ELLER?" i högra :S