.

#61059 Begär omprövning av citatet + 116 - Favoriter 1 Visa Kommentarer 2 Mer info
<Cip> "Den nya FRA-lagen som gäller från årsskiftet innebär bland annat att en domstolsliknande nämnd ska pröva vilken signalspaning som får göras av Försvarets Radioanstalt, FRA. Chefen där, Ingvar Åkesson, tror att prövningen i brådskande fall ska kunna göras i efterhand."
<Cip> Det finns bara två alternativ i den nämnden eller? Ja och Definitivt
<Cip> Han har inga barn va?
<Cip> Tänkte att man kunde våldta hans dotter och sen fråga i efterhand om hon gick med på det