.

#61872 Begär omprövning av citatet + 15 - Favoriter 0 Visa Kommentarer 0 Mer info
<skyquake> Har du skrivit testamente än?
<Anna> Ja.
<skyquake> Bra.
<skyquake> Jag får allt förstår jag.
<Anna> Du får gå ut med soporna.
<skyquake> Dig slänger man väl i graven?