.

#62219 Begär omprövning av citatet + 21 - Favoriter 0 Visa Kommentarer 1 Mer info
<sippan> jag gillar att om man googlar på orden 'camel dung porridge wikiquotes' så är wikipediaartikeln "mongolian cuisine" bland top 5