.

#62271 Begär omprövning av citatet + 54 - Favoriter 2 Visa Kommentarer 0 Mer info
< Mattias`> Hur gör man om man vill flytta eclipse/cdt projekt till ett system med en annan gcc-version? Sökvägarna till stdlib osv verkar hårdkodade i projektfilerna.
< Mattias`> Just nu verkar det smidigaste sättet vara att kasta mig själv från hustaket