.

#6465 Begär omprövning av citatet + 131 - Favoriter 9 Visa Kommentarer 3 Mer info
<Phyxius> jag driker massa vatten nu för att kunna späda it alla kroppsvätsokor för att må idre piss imorrn
<Phyxius> sa jag att nåpn fick en flaska i huvudet?
<rndusr> Du sa det två gånger innan
<rndusr> :)
<Phyxius> =D
<rndusr> [02:33:56] <Phyxius> jag baf borta io 10 kminter, sen slåt mnån en flaska i huvufet på nån
<rndusr> [02:43:48] <Phyxius> ämfe jag ett at en killer fick en flaska i huvudet?