.

#6794 Begär omprövning av citatet + 126 - Favoriter 10 Visa Kommentarer 0 Mer info
<@Stock> nu har jag testat brandlarmet
<@Stock> med "jag" menar jag brödrosten och med "testat" menar jag väckt varenda pensionär i huset