.

#7305 Begär omprövning av citatet + 16 - Favoriter 2 Visa Kommentarer 0 Mer info
<Snigel> Ju fler tärningar, desto bättre fördelning. Men det handlar ju om att göra det spelbart och väga det mot kurvorna.
<Snigel> Jag tycker 2t6 är optimalt ur den synvinkeln,
<Snigel> Kanske tre.
<Snigel> Å andra sidan är det faktiskt mycket lättare att instinktivt addera två tärningar än en.