.

#756 Begär omprövning av citatet + 149 - Favoriter 9 Visa Kommentarer 0 Mer info
* shadewind has joined #swec@dh
<shadewind> hej alla galda...
<shadewind> *glada
<Garland|Greene> vi arga då? va? VA? Har du tänkt på oss nån gång?
<Garland|Greene> egoistiske jävel
* shadewind was kicked by Garland|Greene (shadewind)