.

#7706 Begär omprövning av citatet + 19 - Favoriter 6 Visa Kommentarer 0 Mer info
<jerka> Hellre mänsklig sköld i Irak än omänsklig köld i Sverige.