.

#7767 Begär omprövning av citatet + 39 - Favoriter 5 Visa Kommentarer 0 Mer info
<sleepy> Quark är rolig för att han är så extremt.. Quark i alla lägen. Han verkar helt omedveten om hur mycket andra retar sig på honom. :)
<sleepy> Han är lite som Bert Karlsson.