.

#7868 Begär omprövning av citatet + 36 - Favoriter 5 Visa Kommentarer 0 Mer info
<@vigge> Hahahahahaahaha!!! :DDD
<@vigge> Min fader nyss
<@vigge> han fick oss att förklara hur man gjorde en molotov cocktail
<+_sajko> hah
<@vigge> eftersom någon hade gjort det i en bok han läste och gjort totalt fel
<@vigge> och bränt sig jsälv
<@vigge> själv
<@vigge> och sedan efter vi sagt hur vi trodde man gjorde sa han med besviken ton "fan, ni kan ju ingenting" :D