.

#829 Begär omprövning av citatet + 42 - Favoriter 0 Visa Kommentarer 0 Mer info
«  kick » {Bryce\f} was kicked by {stockholm.se.quakenet.org} {Net Rider}
{@Lime|f} inte ens quakenet gillar Bryce