.

#831 Begär omprövning av citatet + 18 - Favoriter 3 Visa Kommentarer 3 Mer info
<@Jenny-Penny> Dom sa på tv förut att EU hade uppmanat Microsoft att släppa delar av sin kod till sitt operationssystem
<@Jenny-Penny> undrans om de använder det på sjukhuset här kan tro...
<@Jenny-Penny> jag föredrar nog trots allt en utbildad kirurg