.

#8767 Begär omprövning av citatet + 11 - Favoriter 2 Visa Kommentarer 1 Mer info
<retard> att det ska finnas kukskallar
<retard> när hon torkar golvet drar hon ur internet