.

#8783 Begär omprövning av citatet + 8 - Favoriter 1 Visa Kommentarer 0 Mer info
<z> hawkings borde dock pwna chomsky på logik tycker man
<epitaph> mkt möjligt
<epitaph> chomsky har ingen matematisk utbildning
<z> Tror dom två skulle kunna sätta sig ner och forma det perfekta samhället :)
<epitaph> hehe
<epitaph> för anarkistiska rullstolsmojen kanske