.

#9258 Begär omprövning av citatet + 40 - Favoriter 1 Visa Kommentarer 0 Mer info
?Mendiza? Ingen som vill möta en cskung?
?Mendiza? =D
?Mendiza? ONE&ONE
?Ygge? o.o
?Ygge? ordet cs och kung går inte ihop
?Ygge? kan tänka mig kombinationen cstönt