.

#121 Begär omprövning av citatet + 19 - Favoriter 2 Visa Kommentarer 0 Mer info
<idletroll> du har inte fått det där kukviruset?
<hurk> vet ej... hur syns det om man fått det
<idletroll> datorn blir cp :P
*** Quits: hurk (Read error: Connection reset by peer)