.

#1271 Begär omprövning av citatet + 44 - Favoriter 2 Visa Kommentarer 0 Mer info
23:56 < nomit> [user@xp2000 ~]$ grep XXX /var/log/xferlog| wc -l
23:56 < nomit> 59
23:56 < nomit> [user@xp2000 ~]$ grep XXX /var/log/xferlog| grep robban| wc -l
23:56 < nomit> 59
23:56 < nomit> slump?
23:56 < nomit> :)
23:56 < nomit> nej, han har börjat missbruka igen!