.

#1433 Begär omprövning av citatet + 48 - Favoriter 5 Visa Kommentarer 1 Mer info
[15'27'20] * @asha`man leker med en rubiks kub
[20'13'38] * @asha`man har snart löst rubiks kub
[20'36'21] * @asha`man har löst en rubiks kub