.

#32723 Begär omprövning av citatet + 193 - Favoriter 26 Visa Kommentarer 0 Mer info
<Nilsson> Bonde!
<Julle> Nilsson, du skulle inte känna igen en bonde om han så satte på dig utan glidmedel.
<Frambogir> Julle, så får man inte säga, karl!
<Julle> Nilsson, du skulle inte vara förmögen att identifiera en praktiskt inriktad agronom om han så försökte ge efter för biologiska drifter utan vattenbaserade hjälpmedel.
<Julle> Bättre så?