.

#33601 Begär omprövning av citatet + 196 - Favoriter 9 Visa Kommentarer 0 Mer info
<***> Göran Persson ska ha stämt ett korvstånd för att de hade/haft en meny som kallades "Persson&Ringholm". Ärendet gick till domstol, Där domaren i sin tur frågade korvnissen om man verkligen kan döpa en meny till det namnet.
<***> Korvnissen hade då svarat "Japp, En tjock bratwurst med pucko".