.

#346 Begär omprövning av citatet + 25 - Favoriter 3 Visa Kommentarer 0 Mer info
* mewmin snor den röda brandbilen
* nonajme undrar när mewmin ska lämna tillbaka min lastbil
< hjon> omg... tog du nonajmes bil?!
< mewmin> aldrig!
< hjon> nonajme är en tjock lastbils-chaffis :(
< hjon> han behöver sina brandbilar
< nonajme> hjon: som våldtar små hjons
< hjon> :O
* cetex plockar fram brandslangen