.

#35446 Begär omprövning av citatet + 441 - Favoriter 15 Visa Kommentarer 0 Mer info
* join <Varland> (~maxxan@xxxxxxxx.telia.com)
<Varland> öppna dörrn, Onepex
<Onepex> varför?
<Varland> känner du inte igen ipt? jag sitter på din trapp och leechar på ditt wifi.
<Onepex> men snälla. vafan ><