.

#38952 Begär omprövning av citatet + 201 - Favoriter 19 Visa Kommentarer 5 Mer info
* sp3tt delade ut propaganda mot divätemonoxid idag.
< sp3tt> Det är alltså H2O, vatten.
< sp3tt> En tjej från CUF höll med om man borde förbjuda det.