.

#41736 Begär omprövning av citatet + 167 - Favoriter 11 Visa Kommentarer 2 Mer info
<%Klfh> Esteter är inte dumma
<%Klfh> De är bara ovana att använda hjärnan