.

#42145 Begär omprövning av citatet + 26 - Favoriter 6 Visa Kommentarer 0 Mer info
<[OP]Mighty> ska det komma klumpar när man fiser?
<[SkyCom]Finkelzvin> Mighty, bara om man är beredd på dom
<[OP]Mighty> då har jag nog skitit på mig