.

#42939 Begär omprövning av citatet + 308 - Favoriter 34 Visa Kommentarer 3 Mer info
<@motorola> jag köpte dildo som julklapp.
<@motorola> nu är den inslagen.. fattas bara rim
<Neuro> "Någon som alltid ställer upp är svår att hitta, här har du något till din..."
<Neuro> Om den är väldigt stor kan du köra med: "Förbered dig på våld och smärta, ty denna ska fylla ett annat hål än det i ditt hjärta"