.

#44641 Begär omprövning av citatet + 57 - Favoriter 13 Visa Kommentarer 3 Mer info
< HannesP> ni är som analpluggar i utvecklingens rektum

Fotnot: HannesP om folk som inte använder UTF-8.