.

#45175 Begär omprövning av citatet + 153 - Favoriter 14 Visa Kommentarer 3 Mer info
<@foting> "I början av 1800-talet ökade antalet ogifta kvinnor ... bland annat på grund av den sjunkande giftermålsfrekvensen."
<@foting> NO SHIT
<@foting> det var tamigfan den mest kvalificerade slutsatsen jag någonsin sett i universitetslitteratur
<@SNIFF_> NO SHIT :D