.

#45409 Begär omprövning av citatet + 143 - Favoriter 7 Visa Kommentarer 0 Mer info
<wikro> jag har ett förslag på ett nytt företag
<wikro> jag har undersökt mejerimarknaden i Indien
<wikro> finns ingen marknad alls!
<wikro> vi kan ha totalt monopol!
<wikro> vem är på?