.

#50269 Begär omprövning av citatet + 12 - Favoriter 3 Visa Kommentarer 4 Mer info
<@Becci> jag kom på här för ett tag sen
<@Becci> att jag aldrig har haft sex i östergötland
* @Becci gråter
<@irben> !skala sex i östergötland
<@q3bojt> irben: din poäng på sex-i-östergötland-skalan är [X=========] (5%)