.

#50863 Begär omprövning av citatet + 219 - Favoriter 12 Visa Kommentarer 5 Mer info
<diis> mina grannar är cp
<diis> har släpat upp sin kanin på taket
<diis> så skickar jag ett sms och frågar "vad gör din kanin på taket?" till killen som bor där
<diis> "han bet på min tp"