.

#51470 Begär omprövning av citatet + 3 - Favoriter 1 Visa Kommentarer 1 Mer info
< Hein> Hah, pissade nyss och det blev skummit.. och efter det hade åkt runt ett litet tag så bildades debianloggan!